fbpx
  • No products in the basket.

TNPSC Current Affairs in Tamil – Sep.17, 2016 (17/09/2016)

www.tnpsc.academy – TNPSC Current Affairs in Tamil – Sep.17, 2016 (17/09/2016)

IIT-M தொழில்நுட்பத்திற்கு விருது

 சென்னையின் இந்திய தொழில்நுட்பக் கழக மாணவர்களை உள்ளடக்கிய DeTect தொழில்நுட்பத்தின்  ஒரு குழு தனது தயாரிப்பான திரவங்களை சுமந்து செல்லும் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை கண்டறியப் பயன்படும் அமைப்புக்காக விருது பெற்றுள்ளது.

இந்தப் போட்டி U.S-இந்தியா தொடக்க கருத்துக்களம் மற்றும் அமெரிக்காவின் இணைய அங்காடியும்  சேர்ந்து நடத்தும் போட்டியாகும்.

இந்த தொழில்நுட்பம் அனைத்து தொழில்துறைகளும் பொதுவாக சந்திக்கும் குழாய்களில் ஏற்படும்    கசிவு பிரச்சனைகளுக்கு பதிலளிக்கிறது. இது உலகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து குழாய்களிலும் பயன்படுத்தப்பட  உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிக வெப்பநிலையில் திரவங்களை எடுத்துச்செல்லும் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை கண்டறிய இதுவரை எந்த செயல்முறையும் இல்லை.

குழாய் அமைப்புகளின் வழிநடத்தப்பட்ட மீயொலி கண்காணிப்பு (Guided Ultrasonic Monitoring of Pipe Systems) மூலம் குழாய்களில் ஏற்படும் தேய்மானத்தை 60 மீட்டர் தூரம் வரை தொடர்ந்து கண்காணிக்குமாறு DeTect-ன் இந்த தொழில்நுட்பம் அமைந்துள்ளது.

செப்டம்பர் 27-இல் இருந்து “சாகர் கவச்”

இப்பயிற்சி மாநிலத்தின் கடலோர பகுதிகளில் நடக்கும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் இணைந்த படைகள் நடத்தும் பயிற்சியாகும். இப்பயிற்சிக்கு “சாகர் கவச்” என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இப்பயிற்சி பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு படைகள் மத்தியில் செயல்பாட்டு தயார்நிலை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பை சரிபார்க்க மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கை ஆகும்

இந்த உடற்பயிற்சி கடலோர பாதுகாப்பிற்கும் மேலும் பாதுகாப்பு படைகளுக்கு எந்த சவாலையும் எந்த நேரத்திலும் சமாளிக்கும் பயிற்சியும் ஒற்றுமையையும் வரவழைக்க மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

அனைத்து படைகளும் தங்கள் பணியாளர்கள் மற்றும் கப்பல்கள் மற்றும் விமானங்களின் சேவைகளை இப்பயிற்சியில் பயன்படுத்தப்பட இருக்கிறது.

“BRICS”-இன் காலநிலை மாற்றம் பற்றிய கையெழுத்திடப்பட்ட உடன்பாடு

brics countriesஇந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சர் அனில் மகாதேவ் டேவ் (ANIL MAHADEV DAVE) மற்றும் மற்ற பிரிக்ஸ் நாடுகளில் இருந்து வந்துள்ள அவரது சக உடன் அமைச்சர்களுடன் கோவாவில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை கையெழுத்திடப்பட்டது.

இந்தியா மற்ற நாடுகளுடனான ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த திறமையான நிர்வாகத்தின் மூலம்  காற்று மற்றும் நீர் மாசு, திரவ மற்றும் திட கழிவு, காலநிலை மாற்றம் மற்றும் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவர பிரிக் நாடுகளுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது.

BRICS: பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா,சீனா, தென் ஆப்பிரிக்கா

அர்ஜுனா விருது

கிரிக்கெட் வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா மற்றும் ரஹானேவிற்கு சமீபத்தில் அர்ஜுனா விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. ரோஹித் சர்மாவிற்கு 2016-ம் ஆண்டிற்கான விருதும் ரஹானேவிற்கு 2015-ம் ஆண்டிற்கான விருதும் வழங்கப்பட்டது.

விருது பற்றி:

அர்ஜுனா விருதுகள் விளையாட்டு வீரர்களின் முந்தைய நான்கு ஆண்டுகளின் தொடர்ந்த செயல்திறனை வைத்தும் மற்றும் யார் தலைமை, விளையாட்டுத்திறன், ஒழுக்கம் மற்றும் உணர்வு குணங்கள் ஆகியவற்றில் திறன்பட உள்ளார்களோ அவர்களுக்கு தரப்பட 1961 இல் நிறுவப்பட்டது.

இந்தியாவின் சிறந்த அருங்காட்சியகங்கள்

hall of fameஐந்து இந்திய அருங்காட்சியகங்கள் ஆசியாவின் சிறந்த 25 அருங்காட்சியகங்கள் மத்தியில் இடம்பெற்றது.

இந்தியாவின்  லாக்கின் “ஹால் ஆஃப் ஃபேம் (Hall of Fame)” பார்க்க வேண்டிய இடங்களில் ஒன்றாக ஆய்வுப்பயணிகள் எடுத்த மதிப்பாய்வின் மூலம் முதலாவதாக உள்ளது.

பாகூர் மாளிகை (உதய்பூர்), விக்டோரியா நினைவு மண்டபம் (கொல்கத்தா), சலார் ஜங் அருங்காட்சியகம் (ஹைதெராபாத்) மற்றும் ஜெய்சால்மர் போர் அருங்காட்சியகம் (ஜெய்சால்மர்) ஆகியவை இந்தியாவின் மற்ற நான்கு பெரும்பாலான மதிப்பிடப்பட்ட  அருங்காட்சியகங்களில் உள்ளன.

சீனாவின்  குன் டெர்ரகோட்டா வாரியர்ஸ் ம்யூஸியம் (Qin Terracotta Warriors and Horse) ஆசியாவின்  பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்தது.

0 responses on "TNPSC Current Affairs in Tamil – Sep.17, 2016 (17/09/2016)"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© TNPSC.Academy | All Rights Reserved.
Online Live Class

Group 2 & 2A - New Batch

Online Class + Books + Test Series
Click for More Details
WhatsApp: +91-7904003050
close-link