• LOGIN
  • No products in the basket.

TNPSC பொது அறிவு –  www.TNPSC.Academy இன் வேதியியல் இலவச ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்பு.

இந்த ஆன்லைன் பயிற்சியைத் தொடங்குவதற்கு “TAKE COURSE / CONTINUE COURSE” என்ற பொத்தானை சொடுக்கவும் (செயலியிலுள்ள இலவச பொத்தானை சொடுக்கவும்).

இந்த வேதியியல் ஆன்லைன் வகுப்பை  எடுக்க பதிவு (Registration) செய்தல் (இலவசம்) / புகுபதிகை (LOGIN) அவசியம் , கட்டாயம்  என்பதை நினைவில் கொள்க.

ஒவ்வொரு அலகுகளையும் முடித்த பிறகு “Mark This Unit Complete”  என்ற பொத்தானை சொடுக்கவும்.

எங்களது TNPSC வேதியியல் ஆன்லைன் இலவச வகுப்பிற்கு உங்கள் மதிப்பீடுகளை பதிவிடவும்.

TNPSC பொது அறிவு  – வேதியியல் இலவச பாட வகுப்புகளை எவ்வாறு அணுகுவது?

இந்த வேதியியல் இலவச பாட வகுப்புகள் முழு TNPSC குரூப் 4 மற்றும் VAO 2017-18 பாடத்திட்டங்களை உள்ளடக்கியது. TNPSC தேர்விற்காக இந்த TNPSC பொது அறிவு வேதியியல் வகுப்புகள் TNPSC  தேர்வு பாடத்திட்டதின் படி சமச்சீர்  புத்தகங்களை நமது TNPSC.Academy தேர்வு எதிர்கொள்ளும் முறைப்படி ஒருங்கிணைத்துத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வகுப்புகளில் TNPSC வேதியியல் பாடத்திட்டம் முழுவதுமாக உள்ளடக்கியதொரு முழு இலவச வகுப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆன்லைன் வகுப்புகளின் அடிப்படையில் நமது TNPSC பயிற்சி தேர்வுகள் நடத்தப்படும்.

இந்த இலவச பாடத்திட்டத்தை மேம்படுத்துவதற்கான அனைத்து கலந்துரையாடல்கள், கருத்துகள், ஆலோசனைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. எங்கள் ஆன்லைன் மன்றத்தில் (Forum)  தலைப்புகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் பற்றி ஏதாவது சந்தேகங்களை எழுப்பலாம், வாதிக்கலாம்

ஆன்லைன் மன்றத்தின் லிங்க்  https://www.tnpsc.academy/forum/tnpsc-discuss/tnpsc-discussion/ 

Course Curriculum

தனிமங்கள் & சேர்மங்கள்
வகுப்பு 6 – அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்FREE 00:10:00
வகுப்பு 6 – பொருள்களின் பிரித்தல்FREE 00:10:00
வகுப்பு 6 – நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்FREE 00:10:00
வகுப்பு 7 – நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள்FREE 00:10:00
வகுப்பு 7 – பருப்பொருட்கள் மற்றும் அதன் தன்மைகள்FREE 00:10:00
வகுப்பு 7 – எரிதல் மற்றும் சுடர்FREE 00:10:00
வகுப்பு 8 – நம்மை சுற்றி தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள்FREE 00:10:00
வகுப்பு 9 – நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் தூய்மையானவையா ?FREE 00:10:00
தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு
வகுப்பு 9 – தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடுFREE 00:10:00
வகுப்பு 10 – கரைசல்கள்FREE 00:10:00
வகுப்பு 10 – அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகள்FREE 00:10:00
வகுப்பு 10 – தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடுFREE 00:10:00
வகுப்பு 10 – வேதி வினைகள்FREE 00:10:00
வகுப்பு 8 – காற்று, நீர் மற்றும் நில மாசுFREE 00:10:00
மதிப்பீட்டு பயிற்சிகள்
வகுப்பு 11 – மதிப்பீட்டு பயிற்சிகள்FREE 00:10:00
வகுப்பு 12 – மதிப்பீட்டு பயிற்சிகள்FREE 00:10:00

Course Reviews

N.A

1 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© TNPSC.Academy