fbpx
  • No products in the basket.

20.2. இராமலிங்க அடிகள்

வாழ்க்கை வரலாறு

கடலூர் வட்டம் மருதூரில் பிறந்தவர்.

பெற்றோர்: இராமையா – சின்னம்மையார்

மனைவி : மட்டுவார்குழலி

ஆசிரியர் : சபாபதி

காலம் : 5.10.1823 – 30.01.1874


சிறப்பு பெயர்

· இசைப் பெரும்புலவர்

· அருட்ப்ரகாச வள்ளலார்

· சன்மார்க்க கவிஞர்

· புதுநெறி கண்ட புலவர்(பாரதியார்)

· புரட்சித் துறவி

· ஓதாது உணர்ந்த அருட்புலவர்

· ஓதாது உணர்ந்த பெருமான்

· பசிப்பிணி மருத்துவர்

· இராமலிங்க அடிகள் இயற்றிய நூல்கள்

· சிவநேச வெண்பா

· நெஞ்சறிவுறுத்தல்

· மகாதேவமாலை

· இங்கிதமாலை

· மனுமுறை கண்ட வாசகம்

· ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம்

· திருவருட்பா(6 பிரிவு, 5818 பாடல்கள்)

· வடிவுடை மாணிக்க மாலை

· தெய்வமணிமாலை

· எழுந்தரியும் பெருமான் மாலை

· உண்மை நெறி

· மனுநீதிச்சோழன் புலம்பல்

· இராமலிங்க அடிகள் கட்டுரைகள்

· ஜீவகாருண்யம்

· வந்தனை செய்முறையும் பயனும்

· விண்ணப்பம்

· உபதேசம்

· உண்மைநெறி

· பதிப்பித்த நூல்கள்

· ஒழிவில் ஒடுக்கம்

· தொண்டை மண்டல சதகம்

· சின்மயா தீபிகை


குறிப்பு

· 1865இல் சன்மார்க்க சங்கம் தொடங்கினார்

· 1867இல் சத்திய தருமசாலை தொடங்கினார்

· 1876இல் சித்தி வளாகம்

· 1872இல் சத்திய ஞானசபை

· இவரின் வழிபாடு கடவுள் முருகன்

· இவரின் வழிபாடு குரு திருஞானசம்பந்தர்

· இவர் பின்பற்றிய நூல் திருவாசகம்

· இவரின் மந்திரம் அருட்பெருஞ்சோதி

· இவரின் கோட்பாடு ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு

· இவரின் கொள்கை ஜீவகாருண்யம்

· நால்வகை பாக்களில் பாடல் இயற்றும் திறம் பெற்றிருந்தார்

· தம் கொள்கைகெனத் தனிக்கொடி கண்டவர். அது மஞ்சள், வெள்ளை நிறம் உடையது

· சைவராகப் பிறந்தும் திருமாலையும் போற்றியவர், இவ் வழக்கத்தை தொடங்கி வைத்தவர்

· இவர் சித்தர்களில் ஒருவராக போற்றப்படுகிறார்

· தமிழ் இலக்கியத்துள் மிகப்பெரிய ஆசிரிய விருத்தம் பாடியவர். 192 சீர் ஆசிரிய விருத்தம்

· தமிழ் இலக்கியதுள்ளே அடி எண்ணிகையில் பெரிய ஆசிரியப்பா பாடியவர், 1596 அடிகள்

· இவருக்கு திருஅருட் பிரகாச வள்ளலார் எனப் பெயரிட்டவர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

· இவ பாடலைத் தொகுத்தவர் = தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

· இவர் பாடல்களுக்குத் திருவருட்பா என்று பெயரிட்டவர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

· இவர் பாடல்களை ஆறு திருமுறைகளாக வகுத்தவர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

· இவர் பாடல்களை முதலில் பதிப்பித்தவர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்

· இவர் பட்டை “மருட்பா” என்றவர் ஆறுமுக நாவலர்

· இவைகளின் மறுப்புக்கு மறுப்புத்தந்து அருட்பா தான் என நிறுவியவர் = செய்குத்தம்பி பாவலர்

· 1874ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 30ஆம் நாள் நடு இரவில் தன் அன்பர்களிடம் விடை பெற்றுத் தன் குடிசையில் சென்று தாளிட்டு கொண்டு இயற்கை எய்தினார். அவரின் மரணம் இன்றுவரை விடை காண முடியாத புதிராகவே உள்ளது

· இறைவனை தலைவனாகவும் தம்மை தலைவியாகவும் பாவித்துப் பாடல்கள் பல புனைந்துள்ளார். “இங்கிதமாலை” இத்தகைய நூலாகும்

· தண்ணீர் கொண்டு விளக்கு எரித்த போன்ற அற்புதங்கள் நிகழ்த்தியவர்

· உருவ வழிபாட்டை நீக்கி, ஒளி வழிபாட்டை உண்டாக்கினார்


மேற்கோள்

· அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை

· அப்பாநான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும்

· மேடையில் வீசுகின்ற மெல்லிய பூங்காற்றே

· ஒத்தாரும் தாழ்ந்தாரும் உயர்ந்தாரும் எவரும்

· ஒருமை உளராகி உலகியல் நடத்தல் வேண்டும்

· அம்பலப் பாட்டே அருட்பாட்டு

· அல்லாதார் பாட்டெல்லாம் மருட்பாட்டு

· உள்ளொன்று வைத்துப் புறம் ஒன்று பேசுவார்

· உறவு கலவாமை வேண்டும்

· வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன்

· பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு

· வான் கலந்த மாணிக்க வாசக

· கல்லார்க்கும் கற்றவர்க்கும் களிப்பருளும் களிப்பே

· கண்மூடி பழக்கம் எல்லாம் மண்மூடி போக

 
© TNPSC.Academy | All Rights Reserved.
Online Live Class

Group 1, 2 & 2A

Online Class + Books + Test Series
Click for More Details
WhatsApp: +91-7904003050
close-link