• LOGIN
  • No products in the basket.

Login

2.2 அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்

பகுதி அ - இலக்கணம் - நூல் அடைமொழி இந்த அலகில் நீங்கள் நூல்களின் மற்ற பெயர்களை பற்றி பயில்வீர்கள். அதாவது அடைமொழியால் அழைக்கப்படும் நூல்களின் பெயர்கள். என்ன என்ன நூல்களுக்கு என்ன மற்ற பெயர்கள் உண்டு என்பதை இதில் காணலாம்.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 
© TNPSC.Academy
Loading...