fbpx
  • No products in the basket.

19. உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருத்தமான பொருளை தேர்ந்தெழுதுதல்

கறையான் புற்றெடுக்கக் கருநாகம் குடி புகுந்தது போல்

விடை: அத்துமீறல்

அச்சில் வார்த்தாற் போல்

விடை: ஒரே சீராக

அவளை நினைத்து உரலை இடித்தாற் போல்

விடை: கவனம்

அரை கிணறு தாண்டியவன் போல்

விடை: ஆபத்து

இடி விழுந்த மரம் போல்

விடை: வேதனை

உமையும், சிவனும் போல்

விடை: நெருக்கம், நட்பு

ஊமை கண்ட கனவு போல்

விடை: தவிப்பு, கூற இயலாமை

எட்டாப்பழம் புளித்தது போல்

விடை: ஏமாற்றம்

ஏழை பெற்ற செல்வம் போல்

விடை: மகிழ்ச்சி

கயிரற்ற பட்டம் போல்

விடை: தவித்தல், வேதனை

கண்ணைக் கட்டி காட்டில் விட்டது போல்

விடை: துன்பம், வேதனை

தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி

விடை: அறிவு

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல்

விடை: நட்பு, உதவுதல்

நீரின்றி அமையாது உலகெனின்

விடை: ஒழுக்கம் இராது, ஒழுக்கு

தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக

விடை: தோன்றாமை நன்று

வரையா மரபின் மாரி போல்

விடை: கொடுக்கும் தன்மை

பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கைப் போல்

விடை: எளிதில் வெல்லுதல்

ஒருமையுள் ஆமை போல்

விடை: அடக்கம்

ஊருணி நீர் நிறைதல்

விடை: செல்வம்

மருந்தாகி தப்பா மரம்

விடை: தீர்த்து வைத்தல்

செல்வற்கே செல்வம் தகைத்து

விடை: அடக்கம்

பாராங்கல் மீது விழும் மழைநீர் போல்

விடை: சிதறிப்போதல்

மடவார் மனம் போல்

விடை: மறைந்தனர்

அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல்

விடை: பொறுமை, பொறுத்தல்

அத்தி பூத்தாற் போல்

விடை: அறிய செல்வம்

அனலில் இட்ட மெழுகு போல்

விடை: வருத்தம், துன்பம்

அலை ஓய்ந்த கடல் போல்

விடை: அமைதி, அடக்கம்

அழகுக்கு அழகு செய்வது போல்

விடை: மேன்மை

அடியற்ற மரம் போல்

விடை: துன்பம், விழுதல், சோகம்

இஞ்சி தின்ற குரங்கு போல்

விடை: துன்பம், வேதனை

இடி ஓசை கேட்ட நாகம் போல்

விடை: அச்சம், மருட்சி, துன்பம்

இழவு காத்த கிளி போல்

விடை: ஏமாற்றம், நினைத்தது கை கூடாமை

உயிரும் உடம்பும் போல்

விடை: ஒற்றுமை, நெருக்கம், நட்பு

உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல்

விடை: தெளிவு

ஊசியும் நூலும் போல்

விடை: நெருக்கம், உறவு

எலியும் பூனையும் போல்

விடை: பகை, விரோதம்

எரிகின்ற நெய்யில் எண்ணெய் ஊற்றினார் போல்

விடை: வேதனையைத் தூண்டுதல்

ஒருநாள் கூத்திற்கு மீசை சிரைத்தாற் போல்

விடை: வெகுளித்தனம், அறியாமை

கல்லுப்பிள்ளையார் போல்

விடை: உறுதி, திடம்

சுதந்திர பறவை போல்

விடை: மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம்

கடல் மடை திறந்தாற் போல்

விடை: விரைவு, வேகம்

கடலில் கரைத்த பெருங்காயம் போல்

விடை: பயனற்றது, பயனின்மை

கடன் பட்டான் நெஞ்சம் போல்

விடை: மனவருத்தம், கலக்கம்

காட்டாற்று ஊர் போல்

விடை: அழிவு, நாசம்

கிணற்றுத் தவளை போல்

விடை: அறியாமை, அறிவின்மை

கிணறு வேட்ட பூதம் பிறந்தது போல்

விடை: அதிர்ச்சி, எதிர்பாரா விளைவு

குன்று முட்டிய குருவி போல்

விடை: வேதனை, துன்பம், சக்திக்கு மீறிய செயல்

குடடி போட்ட பூனை போல்

விடை: பதட்டம், அழிவு, துன்பம்

சாயம் போன சேலை போல்

விடை: பயனின்மை

சூரியனை கண்ட பணி போல்

விடை: மறைவு, ஓட்டம்

தாயைக் கண்ட சேயைப் போல

விடை: மகிழ்ச்சி

இலைமறை காய் போல்

விடை: மறைபொருள்

மழைமுகம் காணாப் பயிர் போல

விடை: வாட்டம்

விழலுக்கு இறைத்த நீர் போல

விடை: பயனற்றது

சர்க்கரைப் பந்தலில் தேன்மழை பொழிந்தது போல

விடை: மிக்க மகிழ்வு

உடுக்கை இழந்தவன் கை போல

விடை: நட்புக்கு உதவுபவன்

மண்ணுக்குள் மறைந்திருக்கும் நீரைப் போல

விடை: மாந்தருள் ஒளிந்திருக்கும் திறன்

இணருழந்தும் நாறா மலரனையார்

விடை: விரித்துரைக்க இயலாதவர்

குந்தித் தின்றால் குன்றும் மாளும்

விடை: சோம்பல்

வெண்ணெய் இருக்க நெய்க்கு அலைவது போல

விடை: அறிவற்ற தன்மை

வளர்ந்த கடா மார்பில் பாய்வது போல

விடை: நன்றியின்மை

புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னாது

விடை: சான்றாண்மை

சேற்றில் மலர்ந்த செந்தாமரை

விடை: குடிபிறப்பின் சிறப்பு

அனலில் விழுந்த புழுப்போல

விடை: தவிர்ப்பு

கண்ணைக் காக்கும் இமை போல

விடை: பாதுகாப்பு

நீர்க்குமிழி அன்ன வாழ்க்கை

விடை: நிலையாமை

உமி குற்றிக் கைவருந்தல் போல

விடை: பயனற்ற செயல்

பல துளி பெருவெள்ளம்

விடை: சேமிப்பு

நத்தைக்குள் முத்துப் போல

விடை: மேன்மை

ஊமை கண்ட கனவு போல

விடை: கூற இயலாமை, தவிப்பு

பூவோடு சேர்ந்த நார் போல

விடை: உயர்வு

நாண் அறுந்த வில் போல

விடை: பயனின்மை

மேகம் கண்ட மயில் போல

விடை: மகிழ்ச்சி

தாயைக் கண்ட சேயைப் போல

விடை: மகிழ்ச்சி

சிறகு இழந்த பறவை போல

விடை: கொடுமை

மழை காணாப் பயிர் போல

விடை: வறட்சி

நட்புக்கு கரும்பை உவமையாகச் சொன்ன இலக்கியம்

விடை: நாலடியார்

இயற்கை தவம் என்ற அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் நூல்

விடை: சீவக சிந்தாமணி

திருத்தொண்டர் புராணம் என்னும் அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் நூல்

விடை: பெரியபுராணம்

இரட்டைக் காப்பியம் என்ற அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் நூல்

விடை: சிலப்பதிகாரம் மற்றும் மணிமேகலை

வள்ளலார் என்று போற்றப்படுபவர்

விடை: இராமலிங்க அடிகளார்

விருத்தமெனும் ஒண்பாவில் உயர்ந்தவர்

விடை: கம்பர்

வெண்ணெய் இருக்க நெய்க்கு அலைவது போல

விடை: அறிவற்ற தன்மை

நீர்க்குமிழி அன்ன வாழ்க்கை போல

விடை: நிலையாமை

காராண்மை போல ஒழுகுதல்

விடை: வள்ளல் தன்மை

நிலத்தறைந்தான் கை பிழையாதற்று

விடை: துன்பம்

விழலுக்கு இறைத்த நீர் போல

விடை: பயனற்றது

புதையல் காத்த பூதம் போல

விடை: பயனின்மை

தாமரை இலை தண்ணீர் போல

விடை: பற்றற்றது

பால்மனம் மாறா குழந்தை போல

விடை: வெகுளி

கடல் மடை திறந்த வெள்ளம் போல

விடை: விரைவாக வெளியேறுதல்

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல

விடை: நட்பு

இடியோசை கேட்ட நாகம் போல

விடை: அச்சம், மிரட்சி

புலி சேர்ந்து போகிய கல்லனை போல

விடை: வயிறு

சிப்பிக்குள் முத்து போல

விடை: மேன்மை

உமிகுற்றி கை வருந்தல் போல

விடை: பயனற்ற சொல்

நீரும் நெருப்பும் போல

விடை: விலகுதல்

வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம்

விடை: முயற்சிக்கேற்ற பலன்

எட்டாப்பழம் புளித்தது போல

விடை: விலகுதல்

கடன்பட்டவர் நெஞ்சம் போல

விடை: வேதனை

நவில்தோறும் நூல் நயம்போல

விடை: பண்பாளரின் தொகுப்பு

உடுக்கை இழந்தவன் கை போல

விடை: நட்பு

அன்றளர்ந்த தாமரை போல

விடை: சிரித்த முகம்

பகலவனைக் கண்ட பனி போல

விடை: நீங்குதல்

குன்றேறி யானை போர் கண்டது போல

விடை: செல்வத்தின் சிறப்பு

கனியிருப்ப காய்கவர்ந்தற்று

விடை: இன்னா சொல்

உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல

விடை: தெளிவு

பகலவனை கண்ட பனிபோல

விடை: துன்பம் நீங்கிற்று

சிறுதுளி பெரு வெள்ளம்

விடை: சேமிப்பு

தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசை ஆடும்

விடை: பாசம், பந்தம்

நகமும் சதையும் போல

விடை: ஒற்றுமை

நீர் மேல் எழுத்து போல

விடை: நிலையற்ற தன்மை

கண்ணைக் காக்கும் இமை போல

விடை: பாதுகாப்பு

அடியற்ற மரம் போல

விடை: வீழ்ச்சி

செல்லரித்த நூலை போல

விடை: பயனின்மை

வேலியே பயிரை மேய்ந்தது போல

விடை: நம்பிக்கை துரோகம்

கிணற்றுத் தவளை போல

விடை: அறியாமை

செவிடன் காதில் ஊதிய சங்கு போல

விடை: பயனற்றது

அச்சில் வார்த்தாற் போல

விடை: உண்மைத் தன்மை

ஊமை கண்ட கனவு போல

விடை: இயலாமை

மதில் மேல் பூனை போல

விடை: முடிவெடுக்காத நிலை

பசுத்தோல் போர்த்திய புலி

விடை: வஞ்சகம்

குரங்கு கையில் பூமாலை போல

விடை: பயனற்றது

நீறு பூத்த நெருப்பு போல

விடை: பொய்த்தோற்றம்

இலைமறை காளிணி போல

விடை: மறைபொருள்

அத்தி பூத்தாற்போல

விடை: எப்பொழுதாவது

பசுமரத்தாணி போல

விடை: ஆழமாக பதித்தல்

நாய் பெற்ற தெங்கப்பழம்

விடை: அனுபவிக்க தெரியாமை

வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சியது போல

விடை: துன்பத்தை

மழை காணா பயிர் போல

விடை: வாட்டம் அதிகப்படுத்துதல்

திருடனுக்கு தேள் கொட்டியது போல

விடை: தவிப்பு

 
© TNPSC.Academy | All Rights Reserved.
Online Live Class

Group 2 & 2A - New Batch

Online Class + Books + Test Series
Click for More Details
WhatsApp: +91-7904003050
close-link